загазвам

загазвам
гл. - затъвам, потъвам, тъна
гл. - падам, пропадам, забатачвам, не ми върви, работата не върви, работата запъва, закъсвам, не успявам, провалям са, оплесквам я, спукана ми е работата
гл. - изпащам си, пострадвам
гл. - забърквам се, запъвам се, заплитам се

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • забатачвам — гл. загазвам, закъсвам, провалям се, загубвам се, затъвам, пропадам, продънвам се гл. обърквам се, оплитам се, забърквам се, обърквам си сметките, не ми върви, запъвам се …   Български синонимен речник

  • забърквам се — гл. обърквам се, сгрешавам, правя грешка, оплитам се, смущавам се, сащисвам се, заблуждавам се гл. вмесвам се, замесвам се, обвързвам се, вмъквам се, заплитам се гл. запъвам се, загазвам …   Български синонимен речник

  • закъсвам — гл. пропадам, провалям се, загазвам, съм в безизходност, не ми върви, запъвам, забатачвам …   Български синонимен речник

  • заплитам се — гл. забърквам се, запъвам се, загазвам …   Български синонимен речник

  • запъвам се — гл. заеквам, пелтеча, каканижа гл. мънкам, смутолевям, не доизказвам гл. не се съгласявам, дърпам се гл. забърквам се, заплитам се, загазвам гл. запирам се, обърквам се, казвам неуверено …   Български синонимен речник

  • изпащам си — словосъч. патя си, пострадвам, загазвам, страдам, изстрадвам, тегля, натеглям се, изтеглям, вкусвам му сладостта, ям му попарата, аз си знам …   Български синонимен речник

  • оплесквам я — словосъч. втасвам я, нареждам я, скопосвам я, оцапвам я, изпортвам, забърквам я, свършвам я лошо, загазвам, обърквам я …   Български синонимен речник

  • пострадвам — гл. страдам, изпитвам, търпя, мъча се, тегля, усещам, боли ме гл. загазвам, изпащам си, постига ме нещастие, сполетява ме зло, налитам на беда, попадам на беда, влизам в беля, напарвам се гл. изпащам, претърпявам неуспех гл. претърпявам, понасям …   Български синонимен речник

  • пропадам — гл. падам, сгромолясвам се, строполясвам се, търкулвам се, прекатурвам се, подхлъзвам се гл. потъвам, затъвам, загубвам се, изгубвам се, изчезвам, повалям се, провалям се, отивам по дяволите, продънвам се, хлътвам гл. загивам, погивам, свършвам… …   Български синонимен речник

  • хлътвам — гл. нагазвам, навлизам, вдълбавам се, влизам, загазвам, попадам, стъпвам гл. пропадам, продънвам се, провалям се, потъвам, затъвам гл. вгъвам се, изкривявам се, вися, провисвам гл. поддавам, огъвам се, еластичен съм гл. снижавам, понижавам,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”